Een reis van duizenden kilometers begint met een enkele stap.
Lao Tzu

Willen jullie ook...

  • Meer wederzijds begrip tussen teamleden?
  • Beter inzicht in onbewuste patronen, waardoor je deze kunt veranderen?
  • Betere onderlinge communicatie en samenwerking?
  • Meer veiligheid en respect voor elkaar?
  • Meer eigenaarschap en focus op teamdoelen?
  • Effectievere teamvergaderingen?
  • Ervaringsgericht leren door koppeling tussen teamcoaching en dagelijkse samenwerking?

Dat kan. En dat hoeven we niet in een statige vergaderzaal te creëren. Sterker nog: door dit (deels) in de buitenlucht te doen, komen jullie makkelijker in actie. In de natuur zijn jullie beter in staat situaties te accepteren en ervaren jullie alles heel wat luchtiger. Met alle positieve gevolgen voor de ontwikkeling van het team!


Maak een afspraak
Willen jullie ook... Willen jullie ook...